Bij perscontainers vormen de pers en de container een geheel. Daardoor kan er tussen de pers en de container geen lekkage van afvalwater optreden. Het belangrijkste verschil tussen de 3 verschillende perscontainers zijn de afmetingen van de vulopening. Meulenbroek perscontainers worden gebouwd in de volgende series: